| KONTAKT | ABO | REKLAMA |

cc

 
 

V TOMTO VYDÁNÍ DOPORUČUJEME:

Bezpečné skladování nebezpečných látek
Dipl.-Ing. Sven Sievers, asecos GmbH

Flexibilita je v dnešní době výrazným požadavkem, samozřejmě nejen v pracovním světě. Pokud nebezpečné látky při každodenní profesní manipulaci hrají roli, nesmí přitom docházet k žádným kompromisům. Firma asecos, německý specialista pro skladování nebezpečných látek, se trvale zabývá řešením nových úkolů. Odborníci této firmy vyvinuli sérii skříní, která vyniká v oblasti skladování nebezpečných látek především flexibilitou, integruje se přirozenou formou do provozních postupů a podporuje tím hladký průběh pracovních procesů.

Nové bezpečnostní skříně "FlameFlex", resp. "ChemFlex" řady FX-, CX- a SLX poskytují v rámci konceptu flexibility3 řadu výhod: společné skladování nejrůznějších nebezpečných látek, odsávání a filtraci vznikajících par, ohrožujících lidské zdraví. Obvyklá spolehlivá požární odolnost 90 minut podle normy ČSN 14470-1 je u řady FX v sériovém provedení samozřejmá

Spolehlivé odsávání a filtrace
Ochrana lidského zdraví a životního prostředí má nejvyšší prioritu - skříně asecos s filtrací proto mohou, vždy podle jednotlivých modelů, zadržovat páry uhlovodíků a anorganických nebezpečných látek permanentně až do nasycení filtru. Vestavěná filtrační jednotka však nezajišťuje jen vyšší bezpečnost, nýbrž pomáhá zároveň šetřit náklady - skříň totiž nemusí být připojována k ventilačnímu systému budovy, což je značná výhoda, protože tento systém je často plně vytížen nebo dokonce přetížen a rozšiřování větracího systému budovy je často velmi finančně náročné. V případě skladování hořlavých kapalin může permanentní odsávání zabránit vzniku explozí ohrožených zón v okolí skříně, protože pomocí různých druhů aktivního uhlí ve filtračním modulu jsou všechny vznikající jedovaté páry odsávány a filtrovány. Zákonodárce předepisuje u technického větrání interval nejméně 10x výměnu vzduchu, asecos jde u nových filtračních skříní ještě o krok dál: u větraných filtračních skříní probíhá výměna vzduchu 30x za hodinu. U všech modelů jsou přitom používány vícestupňové širokopásmové filtry s vysokými kapacitami. V neposlední řadě umožňuje odsávání a filtrace různých nebezpečných látek společné skladování v jedné skříni – tak lze ušetřit prostor pro jiná zařízení a zjednodušit pracovní procesy.


www.asecos.de