| KONTAKT | ABO | REKLAMA | 

KONTAKT

Vydavatelstvi Inovace - Hana Schwenger:
RNDr. A.Trka, CSc.
Hornoměcholupská 662, 109 00 Praha 10
e-mail:
inovace.bp@gmail.com

Kontaktní adresa v BRD:
Mgr. Schwenger-Bahylová
tel.: 0049-6042-955 736
e-mail: inovace.b@t-online.de

Grafické zpracování:
PROXIMA, studio s.r.o., Velehradská 19, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 723 998
fax.: + 420 222 727 096
e-mail: jirka@proxima.net
www.proxima.net