| KONTAKT | ABO | REKLAMA |

 
REDAKČNÍ PLÁN Inovace 2017
 
Vydání č.
Uzávěrka
Vyjde
Hlavní témata Inovace 2017

1/17
6.2.17
zač. března
• Práce ve výšce; požární ochrana - OOPP; značení
• Příprava na veletrh Pyros/ISET, Techtextil
Přehled trhu: ochrana hlavy a sluchu
     
Ochrana před nebezp. zářením, explozí a toxiny

2/17
8.5.17
zač. června
• BP v chemickém průmyslu; bezpečnostní značky v podniku, záchrana + první pomoc
Přehled trhu:ochrana dýchacích orgánů, ochr. rukou
     
Zdravé pracoviště: hygiena, sanita a údržba

3/17
7.8.17
zač. září

• BP v průmyslu; OOPP od hlavy až k patě
• Příprava na veletrh A+A, MSV
Přehled trhu: varovné ochranné oděvy, bezp. obuv

     
Bezpečná přeprava a skladování

4/17
6.11.17
zač. listopadu
• BP ve stavebnictví, ochrana před hlukem a vibracemi, ochrana před pádem
Přehled trhu: ochrana zraku, ochranné oděvy
     
      Přeprava a skladování nebezpečných látek
       

x