INOVACE – ODBORNÝ ČASOPIS

PRO BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A OCHRANU ZDRAVÍ

 

INOVACE je odborný časopis zaměřený na bezpečnost při práci, požární ochranu, ochranu zdrav a životního prostředí; letos vychází už její 24. ročník. 4x ročně seznamuje INOVACE čtenáře v ČR i na Slovensku s nejnovějšími výrobky a technologiemi českých a zahraničních firem, vedle toho přináší odborné články zaměstnanců výzkumných ústavů, vysokých škol, ministerstev a úřadů.

Oblíbená rubrika Přehled trhu umožňuje srovnání výrobků různých producentů z celé Evropy – podle daných kritérií.

Pravidelná příloha ‚Zpravodaj Státního úřadu inspekce práce‘ informuje o nových nařízeních, předpisech a nových EU-normách v ČR. Některé aktuální a zajímavé články z časopisu Inovace najdete díky vzájemnému prolinkování i na internetových stránkách Výzkumného ústavu BP, adresa:  www.bozpinfo.cz

INOVACE je pravidelně vystavována na veletrzích v ČR a SR, i na výstavách a veletrzích

s obdobnou tematikou v zahraničí.

 

Hannover Messe 2020

HANNOVER MESSE 2020: 20.4.–24.4. 2020 Vývoj provázející projekt Průmysl 4.0 a postupující digitalizace se týkají všech...

A+A 2019

  A+A 2019 Strong growth, greater internationalism, specialist visitors from top industrial sectors, increasing...

Naši čtenáři

Především bezpečnostní a zdravotní personál, podnikový management, vedoucí obchodních oddělení, pracovníci centrálních úřadů a institucí, zabývajících se BP a ochranou životního prostředí v České republice i na Slovensku. Inovaci abonují inspektoráty bezpečnosti práce, bezpečnostní technici, hygienici, hasičské sbory a ekologická oddělení větších průmyslových podniků.

Aktuální vydání

Novinky A AKCE

K našim zákazníkům patří:

Spolupracujeme s: