INOVACE – ODBORNÝ ČASOPIS
PRO BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A OCHRANU ZDRAVÍ

 

INOVACE je odborný časopis zaměřený na bezpečnost při práci, požární ochranu, ochranu zdraví a životního prostředí; letos vychází už její 24. ročník. 4x ročně seznamuje INOVACE čtenáře v ČR i na Slovensku s nejnovějšími výrobky a technologiemi českých a zahraničních firem, vedle toho přináší odborné články zaměstnanců výzkumných ústavů, vysokých škol, ministerstev a úřadů. Oblíbená rubrika Přehled trhu umožňuje srovnání výrobků různých producentů podle daných kritérií.

Pravidelná příloha ‚Zpravodaj Státního úřadu inspekce práce‘ informuje o nových nařízeních, předpisech a nových EU-normách v ČR. Některé aktuální a zajímavé články z časopisu Inovace najdete díky vzájemnému prolinkování i na internetových stránkách Výzkumného ústavu BP, adresa: www.bozpinfo.cz

INOVACE je pravidelně vystavována na veletrzích v ČR a SR, i na výstavách a veletrzích s obdobnou tematikou v zahraničí

Pyros

Mezinárodní veletrh požární techniky a služeb, 29.5. - 1.6. 2019 Brno. Specializovaný veletrh určený především...

TECHTEXTIL 2019

  TECHTEXTIL 2019 mezinárodní veletrh technických textilií a netkaných materiálů. Od 14.-17.5.2019 předvedou...

Naši čtenáři

Především bezpečnostní a zdravotní personál, podnikový management, vedoucí obchodních oddělení, pracovníci centrálních úřadů a institucí, zabývajících se BP a ochranou životního prostředí v České republice i na Slovensku. Inovaci abonují inspektoráty bezpečnosti práce, bezpečnostní technici, hygienici, hasičské sbory a ekologická oddělení větších průmyslových podniků.

Aktuální vydání

Archiv

K našim zákazníkům patří:

Spolupracujeme s: