INOVACE – ODBORNÝ ČASOPIS

PRO BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A OCHRANU ZDRAVÍ

 

INOVACE je český odborný časopis zaměřený na bezpečnost při práci, ochranu zdraví a životního prostředí v podniku. Letos vychází už její 26. ročník. Náš časopis seznamuje 4x ročně čtenáře v Čechách i na Slovensku s nejnovějšími metodami, technologiemi i výrobky českých i zahraničních firem, vedle toho přináší odborné články zaměstnanců výzkumných ústavů, vysokých škol, ministerstev a úřadů.

Oblíbená rubrika Přehled trhu umožňuje srovnání výrobků různých producentů z celé Evropy podle daných kritérií.

Pravidelná příloha ‚Zpravodaj Státního úřadu inspekce práce‘ informuje o nových nařízeních, předpisech a nových EU-normách v ČR. Některé aktuální a zajímavé články z časopisu Inovace najdete díky vzájemnému prolinkování i na internetových stránkách Výzkumného ústavu BP, adresa:  www.bozpinfo.cz

INOVACE je pravidelně vystavována na veletrzích v ČR a SR, i na výstavách a veletrzích

s obdobnou tematikou v zahraničí.

 

Nepřehlédněte:

Korona:  proti panice a hysterii. Přesto, nebo právě proto, že se už přes 25 let věnujeme tématu ochrany zdraví a...

Hannover Messe 2020

HANNOVER MESSE 2020: 13.-17.7. 2020 Projekt Průmysl 4.0 a postupující digitalizace se týkají všech branží včetně...

Naši čtenáři

Především bezpečnostní a zdravotní personál, podnikový management, vedoucí obchodních oddělení, pracovníci centrálních úřadů a institucí, zabývajících se BP a ochranou životního prostředí v České republice i na Slovensku. Inovaci abonují inspektoráty bezpečnosti práce, bezpečnostní technici, hygienici, hasičské sbory a ekologická oddělení větších průmyslových podniků.

Aktuální vydání

Zpravodaj SUIP

K našim zákazníkům patří:

Spolupracujeme s: