V TOMTO VYDÁNÍ DOPORUČUJEME:

 

Ochrana dýchacích orgánů

Prostředky, které chrání jednotlivce před riziky, jsou osobní ochranné prostředky. Vztahuje se na ně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích.

Filtrační polomaska – Respirátor

Aktuálně je velký zájem o respirátory, přesný název je filtrační polomaska, používejme ale termín respirátor. Pro tyto výrobky platí uvedená směrnice společně s evropskou normou EN 149+A1 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Filtrační polomasky k ochraně proti částicím – Požadavky, zkoušení a značení. Respirátor je určen k ochraně nositele. Z hlediska účinnosti jsou respirátory rozděleny do tří tříd ochrany:

FFP1 – celková účinnost ochrany > 78 %
proti netoxickému prachu

FFP2 – celková účinnost ochrany > 92 %
proti prachu s převážně dráždivým účinkem

FFP3 – celková účinnost ochrany > 98 %
proti toxickým částicím, virům, sporám, bakteriím

Před uvedením na evropský trh musí být respirátor certifikován ve „zkušebně“ (oznámeném subjektu, Notified Body). Výrobce potom musí takový respirátor označit číslem normy, tj. EN 149+A1, u starších výrobků je jen EN 149, třídou ochrany a umístit na výrobek označení CE společně s číslem oznámeného subjektu, který daný výrobek pravidelně kontroluje. Na respirátoru je také označení NR, pokud je určen pro jednorázové použití, nebo R pro opakované používání. Blíže viz návod, který musí být přiložen ke každému výrobku. Respirátor v jednotlivých třídách může být s vydechovacím ventilkem, nebo bez něj. Respirátory bez ventilku chrání nositele i okolí. Respirátory s ventilkem nechrání okolí před infekčním nositelem. 

 U respirátorů je zkoušena filtrační účinnost materiálu, z něhož je maska vyrobena, ale velmi důležitý je také vdechovací a vydechovací odpor. Materiál, který dobře filtruje, nemusí být dostatečně prodyšný. Tento problém se často vyskytuje u nanomateriálů. Při zkouškách se ověřuje rovněž koncentrace oxidu uhličitého v podmaskovém prostoru. Nesmí docházet k efektu podobnému dýchání do igelitového sáčku. Z uvedeného vyplývá, že u respirátorů nestačí prokázání filtračního efektu u materiálu, z něhož jsou vyrobeny.Je možné, že na trh se v současné době dostávají respirátory, které nemají ověřeny všechny potřebné vlastnosti. Je to možno omluvit ve výjimečné době, ale dlouhodobě není tento stav přijatelný. Poznámka: Respirátory je nutno správně nasadit dle návodu. Vousy velmi snižují účinnost ochrany. Pokud se v nouzových podmínkách použijí jednorázové respirátory opakovaně, může se stupeň ochrany snížit, přesto jde stále o dobrou ochranu. Limitem je spíše snížená hygiena při tomto způsobu používání.

Masky s filtry

Existují i samostatné masky (polomasky, celoobličejové masky) se zabudovaným nebo výměnným filtrem proti částicím. Existují opět tři třídy filtrů P1, P2 a P3, přičemž filtr P3 má účinnost min. 99,95 % a také splňuje požadavky na ochranu proti virům. Výhodou těchto prostředků je jejich delší životnost a možnost dezinfekce běžnými prostředky (např. mýdlem). Tím může být kompenzována vyšší cena.

Obličejové masky – roušky

Správný název roušek je zdravotnická obličejová maska. Rouška chrání okolí před přenosem infekce. Není určena pro ochranu nositele, nepatří mezi osobní ochranné prostředky. Zkouší se podle EN 14683+AC Zdravotnické obličejové masky – Požadavky a metody zkoušení. Použití roušky přispívá k ochraně nositele, ale výrobce tuto ochranu negarantuje a nezkouší. Problém roušek spočívá v nedostatečné těsnicí linii, vzduch vniká pod masku kolem nosu a tváří. Tím je znehodnocena někdy dobrá filtrační účinnost použitého materiálu. Zkouškami není ověřována prodyšnost materiálu atd.

Informaci zpracoval Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,  autor článku: Karel Škréta

 

Kde je tady nouzový východ?

 Zachovat klid – to je standardní pokyn v případě nouze. Ale když dojde skutečně k vážné situaci, je zachování klidu většinou problematické. Při požáru, v kouři nebo jiných nebezpečných situacích, při nichž je nutno budovu co nejrychleji opustit, vzniká rychle panika. Výpadek osvětlení a hustý kouř často omezují viditelnost a tím i orientaci. A správný nouzový východ je třeba najít co nejrychleji. Proto jsou spolehlivé systémy nouzového značení tak důležité. Nejznámější značkou optických únikových systémů  je asi bílo-zelená značka  pro únik z budovy. Většinou je tato značka instalována ve vyšších polohách – ve výšce nad hlavou. Nová norma však požaduje její instalaci maximálně ve výši očí a v blízkosti podlahy. Přitom byl definován jednozančný význam směrovek, protože lidé,  kteří utíkají před kouřem a ohněm, nemají čas přemýšlet o významu značení. Užití záchranného značení však  přestavuje pouze část obsahu nové normy. Její nejdůležitější součástí jsou elektrické a dosvitné orientační systémy. Montují se většinou ca 30 cm nad podlahou a doplňují předepsané bezpečnostní osvětlení. „Smyslem a cílem těchto záchranných orientačních systémů je jejich viditelnost i v zakouřených prostorách. Samozřejmě, že bychom si přáli raději prostory bez kouře, ale to je jenom zřídkavá realita. Pokud dojde ke vzniku kouře a zakouření horních částí prostor, jsou záchranné značky umístěné ve výšce většinou  neviditilené. Pak zůstanou viditelná pouze značení umístěná v blízkosti podlahy“, vysvětluje  Dipl. Ing. Markus Thrun, ředitel německé společnosti  Everglow GmbH.

www-everglow.de

 

Vysoká viditelnost za všech okolností

 V roce 2013 začala platit v rámci Evropské unie norma EN ISO 20471, která určuje standard pro oděvy vyznačující se vysokou viditelností. ‚Snickers Workwear‘ patří ke specialistům na oděvy tohoto typu. V sortimentu najdeme pracovní oděvy, které odpovídají všem třídám viditelnosti, stanovených touto normou. Výrobce se zaměřil na  podporu, bezpečnosti pracovníků a ochranu jejich zdraví ve špatných světelných podmínkách a nepřehledných situacích. Cílem vývoje bylo vytvořit regulérní pracovní oblečení, které dobře padne a přizpůsobí se všem aktivitám. Pro léto uvedl na trh kolekci lehkých a prodyšných reflexních oděvů, které umožní lidem pohodlně pracovat i v těch nejnáročnějších podmínkách, aniž by se kvůli nárokům na viditelnost museli při práci omezovat. 

www.profi-odevy.cz/