V TOMTO VYDÁNÍ DOPORUČUJEME:

Srovnání způsobu detekce hořlavých plynů
– katalytická technologie versus technologie IR

Detektory hořlavých plynů mohou využívat katalytickou nebo infračervenou technologii. Katalytická technologie (catalytic bead technology) s použitím referenčních elementů je vysoce spolehlivá metoda detekce výbušných atmosfér a je první volbou při detekci hořlavých plynů pro běžné účely. Mezi hlavní výhody katalytické technologie patří detekování veškerých hořlavých plynů a také skutečnost, že reakce LEL ( spodního limitu výbušnosti jednotlivých hořlavých plynů) může být vypočtena na lineární křivce. Nicméně omezení katalytické technologie spočívá v tom, že tyto detektory vyžadují minimální hladinu kyslíku, aby dokázaly určit potenciální hořlavost vzorku plynu.

Technologie IR
se také využívá k detekci hořlavých plynů a v některých případech je to vzhledem k výhodám, které oproti katalytické technologii má, nejlepší způsob detekce. Nejdůležitější je asi, že infračervené senzory mají nižší spotřebu energie než katalytické. Na druhou stranu technologie v oblasti baterií a detektorů pokročily natolik, že mnoho katalytických detektorů dokáže s bateriemi fungovat dostatečně dlouho. Další výhodou infračervených senzorů je jejich schopnost určit koncentrace plynu až do 100% objemu, což podle druhu uplatnění, může být další výhodou. A na závěr, IR-senzory nevyžadují k provozu kyslík, což je velký přínos, pokud je monitoring provozován v inertních atmosférách. Avšak ani technologie IR není bez nevýhod. Významné omezení technologie IR spočívá v tom, že nedokáže detekovat některé výbušné plyny, jako je vodík a acetylén. V případě vodíku je možné tento nedostatek v detekci kompenzovat rušivou reakcí senzoru kysličníku uhelnatého CO; avšak toto rušení se může u každého senzoru velmi lišit, a proto se nemusí jednat o odpovídající nebo přesnou reakci. Je zde důležité poznamenat, že se nejedná o bezpečnou praxi. Druhým omezením technologie IR je přesnost. Pokud je IR-senzor kalibrován na specifický plyn, jako je metan, tak reakční křivky na ostatní plyny nejsou lineární, jsou méně předvídatelné a přesné jen ve velkém rozsahu. Detektor společnosti MSA ‚ALTAIR® 4XR‘ na více plynů využívá katalytické senzory hořlavých plynů, zatímco detektor “ALTAIR® 5X” na více plynů využívá obě technologie detekce hořlavých plynů, katalytickou i IR.

www.msasafety.com

Zkráceno, redakce