REDAKČNÍ PLÁN Inovace 2018

Vydání
Uzávěrka
Hlavní témata

 

1/18březen
9.2.18
*OOP pro chemický průmysl, ochrana zdraví
*Co uvidíte na veletrhu Achema ve Frankfurtu
Přehled trhu:
*Ochrana sluchu a rukavice proti chemikáliím
Ochrana ŽP:
*Zdravé pracoviště: čištění, hygiena a údržba

 

2/18 – červen
11.5.18
*OOP pro extrémní nasazení (oděvy, rukavice, obuv), bezpečnostní značení a záchrana.
Přehled trhu:
*Ochrana hlavy a dýchacích orgánů
Ochrana ŽP:
*Přeprava a skladování nebezpečných materiálů

 

3/18 září
17.8.18
*Bezpečná práce v průmyslu a v dílně
*Příprava na veletrh MSV Brno, AS-Aktuell
Přehled trhu:
*Ochranné multifunkční oděvy a obuv
Ochrana ŽP:
*Požární ochrana, bezpečná přeprava a skladování

 

4/18 – prosinec
12.11.18
*Bezpečná práce ve stavebnictví a dopravě
*Měření a detekce, bezpečnostní značení
Přehled trhu:
*Ochranné brýle a pracovní rukavice
Ochrana ŽP:
*Ochrana proti hluku, čistota ovzduší