REDAKČNÍ PLÁN Inovace 2020

Vydání
Uzávěrka
Hlavní témata

 

1/20 
březen
14.2.20
*OOP pro extrémní podmínky: oděvy, obuv a rukavice i pro extrémní teploty, práce ve výškách a hloubkách
Přehled trhu:
*Ochrana sluchu, multifunkční oděvy
Ochrana ŽP:
*Skladování a přeprava nebezpečných látek

 

2/20 červen
15.5.20
*OOP pro chemický průmysl, požární prevence, první pomoc
*Co uvidíte na veletrhu INTERSCHUTZ Hannover 20
Přehled trhu:
*Ochrana dýchacích orgánů
Ochrana ŽP:
*Požární ochrana; měřicí a detekční technika                     

 

3/20
září
14.8.20
*OOP pro práci v průmyslu a v dopravě
*Příprava na veletrh MSV Brno
Přehled trhu:
*Ochranné varovné oděvy, pracovní obuv 
Ochrana ŽP
*Bezpečná přeprava a skladování, značení

 

 

 

 

Aktuality

Archivy

Rubriky