REDAKČNÍ PLÁN Inovace 2019

 

Vydání
Uzávěrka
Hlavní témata

 

1/19 
březen
20.2.19
*OOP pro extrémní podmínky, ochrana proti pádu, bp. značení
*Co uvidíte na veletrhu PYROS/ISET/IDET Brno
Přehled trhu:
*Ochrana sluchu, FFP-masky
Ochrana ŽP:
*Požární ochrana, detekce, ochrana proti záření

 

2/19 červen
17.5.19
*OOP pro chemický průmysl, první pomoc, technické textilie
*Ohlédnutí za veletrhem TECHTEXTIL Frankfurt
Přehled trhu:
*Oděvy a rukavice, chránící proti chemikáliím
Ochrana ŽP:
*Čištění, hygiena a údržba

 

3/19
září
16.8.19
*OOP pro práci v průmyslu a v dopravě
*Příprava na veletrh A+A Düsseldorf,  MSV Brno
Přehled trhu:
*Ochranné varovné oděvy, pracovní obuv a rukavice
Ochrana ŽP:
*Bezpečná přeprava a značení v podniku

 

4/19 prosinec
15.11.19
*Bezpečná práce ve stavebnictví a energetice
*Ochrana proti hluku, při práci ve výškách, bp. značení
Přehled trhu:
*Ochrana zraku a hlavy
Ochrana ŽP:
*Bezpečné skladování, osvětlení a ergonomie